Moje zdjęcia drukiem w czasopismach, gazetach, książkach itp.:
Marcin Perkowski - fotografia przyrodnicza
Gazeta Wyborcza – Białystok (2009.01.08), artykuł: Mała Jemiołuszka, a sensacja wielka, zdjęcie jemiołuszki japońskiej.
Marcin Perkowski - fotografia przyrodnicza
Pocztówka wydana przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przedstawiająca pisklę mewy śmieszki www.ratujkwiecewo.pl
Marcin Perkowski - fotografia przyrodnicza
Gazeta Wyborcza – Kielce (2009.03.05), dodatek Kielce Ptasi Raj, zdjęcie pleszki
Marcin Perkowski - fotografia przyrodnicza
Nasze Akwarium (lipiec-sierpień 2009 nr 112), zdjęcia krewetek ilustrujące artykuł mojego brata – Dominika Perkowskiego, pt. Rozmnażanie krewetek Red Nose
Marcin Perkowski - fotografia przyrodnicza

Biuletyn: Zielony Białystok – ptaki w mieście wydany z okazji Światowych Dni Ptaków 17-18 października 2009 roku przez PTOP (33 zdjęcia)

Marcin Perkowski - fotografia przyrodniczaMarcin Perkowski - fotografia przyrodnicza

Kwartalnik OTOP Ptaki 4’09 wydany przez OTOP (2 zdjęcia do artykułu o krogulcu)

Marcin Perkowski - fotografia przyrodnicza
Marcin Perkowski - fotografia przyrodnicza

Kalendarz na 2011 rok: Skrzydlaci sąsiedzi – 2011 wydany przez PTOP (2 zdjęcia)

Marcin Perkowski - fotografia przyrodnicza

Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski

Autorzy: M. Radziszewski, M. Matysiak

Wydawnictwo: CARTA BLANCA

(zdjęcie krogulca)

Marcin Perkowski - fotografia przyrodnicza

Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach

Autor: Andrzej G. Kruszewicz

Wydawnictwo: Oficyna wydawnicza MULTICO

(8 zdjęć + zdjęcie modraszki na okładce)

Marcin Perkowski - fotografia przyrodnicza
Ptaki w naszych ogrodach 
Autor: Andrzej G. Kruszewicz PTOP
(Zdjęcie kwiczoła na okładce)